Výsadba meruněk

Výsadba meruněk je stejná jako výsadba běžných ovocných stromů.

Kdy je nejvhodnější doba pro výsadbu meruněk?

Vždy musíme zvážit, v jakých klimatických polohách bude strom vysázen. Meruňky, pokud se výsadba provádí na podzim, musíme provést nejpozději však do poloviny listopadu. To je půda vyhřátá ještě z letních měsíců a zde mají stromky dostatek času v půdě do zimy zakořenit. Navíc získají vláhu dosaženou ze zimních srážek. Pokud se rozhodneme pro jarní výsadbu, doporučujeme vykopat jámu a nechat zeminu, která je použita pro výsadbu dostatečně prohřát od sluníčka. Na jaře však klademe velký důraz na jeho zálivku, která musí být obzvláště vydatná. Proto je vhodné při výsadbě vytvořit výsadbovou mísu, aby veškerá voda vsakovala k jeho kořenům. Pro výsadbu volíme raději chráněné místo.

Půda vhodná pro výsadbu má být převážně sušší, lehká, propustná, s neutrální reakcí s pH ideálně okolo 7.

Řez meruněk

Provádíme nejčastěji dva řezy.

  • Jarní výchovný řez – při nalévání pupenů v době, kdy již nehrozí silné zimní mrazíky (od konce března do konce dubna). Odstraníme suché větve, poškozené, křížící se. Po řezu je vždy dobré ránu ošetřit sadařským balzámem.
  • Letní řez – nejlépe po sklizni. Provádí se zakrácení dlouhých letorostů. Tím podpoříte větvení a další přírůstky, zvýšíte tvorbu květových pupenů pro následující rok.

Ochrana stromů proti škůdcům a chorobám

Škůdci

Mšice

Sáním způsobuje svinování listů na letorostech i v listových a květních růžicích. Pro hubení mšic bez chemie je vhodný přípravek Agro Natura Rock Effect, lepové pásky na kmeny nebo i nátěr pastami. Chemické ošetření Mospilan 20 SP

Choroby

Moniliová spála

Nejčastější a nejznámější choroby meruněk je moniliová spála. Ta napadá květy, větévky a později i plody. Nejdůležitější ošetření u této houbové choroby je na jaře. Provádí se na začátku kvetení a pak se ještě musí zopakovat při jeho dokvétání. Vhodný přípravek, který můžeme aplikovat je Moniliová spála Stop, Prolectus. Jak poznáte, že byl strom zasažen moniliovou spálou? Po odkvětu konce letorostů, nebo i malé větévky náhle usychají a květy hnědnou. Při silnější infekci se na postižených letorostech často tvoří klejotok. Ten postupně přechází i na starší dřevo a může tak dojít k rozsáhlému poškození a někdy i k následnému odumření celého stromu. Vypadají jako by byly spálené mrazem. Ale jedná se právě o tuto spálu. Pokud se u stromu spála projeví, je nutné veškeré tyto odumřelé výhony odstranit, neboť houba v napadených částech přezimuje.

Přípravek Prolectus, který je určen jednak proti moniliové spále, ale zároveň lze aplikovat i proti hnilobě peckovin. Ta se nejčastěji objevuje na slivoních, třešních, višních ale i na meruňkách nebo broskvoních.